Bridgeclub BZR
Wijchen
Bridge-Weetjes

Home BZR
Nieuws
Over BZR
Contact
Invallers
Uitslagen Bridge info/divers
Bridgecursus Speelrooster


Bridge Weetjes
ScoretabelSysteemkaartSpelregelsWedstrijdreglementKoffertjes lenen
Verhuur MaterialenWist u dat...
Arbiters kunnen niet zonder het oranje boekje. Hierin staan in totaal 93 artikelen waarin de bridge spelregels worden uitgelegd en wordt aangegeven hoe een onregelmatigheid moet worden opgelost.
Al deze spelregels zijn ook te vinden op een interactieve site van de NBB. Als u meer inzicht wilt hebben in de spelregels of wil checken of onze arbiters de juiste regels hebben toegepast, klik dan hier.

Hieronder volgen een aantal bridge-spelregel-weetjes. De TC  zal op deze pagina regelmatig nieuwe weetjes plaatsen:

 1. Een speler behoort steeds op dezelfde, correcte wijze te bieden en te spelen.
  Uit oogpunt van fatsoen behoort een speler bijvoorbeeld niet ongevraagd commentaar te leveren tijdens het bieden en het spelen. Voorbeelden van overtredingen tegen de juiste gang van zaken zijn bijvoorbeeld:
  - een blijk van goedkeuring of afkeuring ten aanzien van een bieding of speelwijze
  - het nadrukkelijk kijken naar een andere speler (en/of partner)  tijdens het bieden of spelen, of naar de hand van een andere speler (met de bedoeling zijn kaarten te zien of te zien van welke plaats hij een kaart neemt).

 2. Het spelen van een andere kleur dan de gevraagde kleur, terwijl wel bekend kan worden, heet een verzaking. Een verzaking is nog niet voldongen als een lid van de verzakende partij nog geen kaart heeft gespeeld in de volgende slag. De verzaking kan in overleg met de arbiter nog worden hersteld.
 3. Wat te doen bij een voldongen verzaking? Rechtzetting is als volgt:
  - Overtredende partij maakte geen slagen: geen slagen overdragen

  - Overtreder maakte de verzaakte slag en de overtredende partij maakte daarna geen slag meer: 1 slag overdragen
  - Overtreder maakte de verzaakte slag en de overtredende partij maakte daarna nog 1 of meer slagen: 2 slagen overdragen.
  - Overtreder maakte de verzaakte slag niet, maar daarna maakte de overtredende partij nog wel 1 of meer slagen: 1 slag overdragen.
 4. De kaarten dienen pas in het board teruggestoken te worden als men het eens is over het resultaat.
Veel meer bridge informatie is te vinden op o.a. de volgende site:

www.bridgeservice.nl